Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 14/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Uchwała Nr 14/18

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 13 grudnia 2018 roku

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2019 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.)

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z posiedzenia w dniu 10 i 11 grudnia 2018 r., na którym dokonano otwarcia i zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego wybiera następujące oferty realizacji zadania publicznego w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zleconego zadania:

Lp.

Nazwa organizacji (oferenta)

Nazwa zadania

publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie OVUM

81-388 Gdynia

ul. Traugutta 2

Zadanie 1: Prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego

62.040,00  zł

2.

Stowarzyszenie OVUM

81-388 Gdynia

ul. Traugutta 2

Zadanie 2: Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

64.020,00 zł

 

Łączna wysokość udzielanej dotacji

 

126.060,00  zł

 

§ 2

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 17-12-2018 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 17-12-2018 13:16