Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 27/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2019.

Uchwała Nr 27/19

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2019.

Na podstawie § 8 pkt 3 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2019 oraz §12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Przekazuje się uprawnienia kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Kwidzyńskiego, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i danej grupy z wyłączeniem przesunięć planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz z wyłączeniem przesunięć w wydatkach bieżących między następującymi grupami:

 1. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 2. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
 3. świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 4. wydatków na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 5. dotacji na zadania bieżące.

 

§ 2

Uprawnienia, o których mowa w § 1 dotyczą również zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego, do których uprawniony jest Starosta, a w razie jego nieobecności Wicestarosta.

 

§ 3

 1. Zmiany w planach finansowych wydatków, o których mowa w § 1, mogą być wprowadzane na podstawie decyzji kierownika danej jednostki.
 2. Przeniesienia wydatków w planach finansowych mogą być dokonywane do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 3. Zawiadomienia o dokonanych zmianach w planach finansowych kierownicy jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, przekazują niezwłocznie Zarządowi Powiatu, zbiorczo na koniec każdego miesiąca.
 4. Zawiadomienia, o których mowa w pkt 3 stanowią podstawę dla Skarbnika Powiatu do dokonania stosownych zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2019r.

 

1. Starosta - Jerzy Godzik

2. Wicestarosta – Wiesław Wosiak

3. Członek Zarządu - Danuta Woronowicz

4. Członek Zarządu – Tomasz Pisarek

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr 27/19

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 10 stycznia 2019 r.

Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych, objętych upoważnieniem do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w roku 2019:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie;
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie;
 3. Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie;
 4. Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie;
 5. Zespół Szkół Pondgimnazjalnych Nr 1 w Kwidzynie;
 6. Zespół Szkół Pondgimnazjalnych Nr 2 w Kwidzynie;
 7. Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie;
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie;
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie;
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach;
 11. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie;
 12. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach;
 13. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie;
 14. Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie;
 15. Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Kwidzynie;
 16. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie;
 17. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny w Kwidzynie;
 18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie;
 19. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 11-01-2019 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2019 11:44