Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zawiadomienie o przyczynach niewykonania wniosku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ? zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 kwietnia 2019r. 2019-07-01 10:49
Uchwała Nr 136/p117/I/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2019r. 2019-07-01 10:49
Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie realizacji zadań mających na celu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, przeprowadzonej przez inspektorów wydziału kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 2019-06-17 08:19
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, po kontroli doraźnej Powiatu Kwidzyńskiego przeprowadzonej przez RIO w Gdańsku w dniach 18-22.02.2019r. 2019-05-07 11:37
Wystąpienie pokontrolne, po kontroli doraźnej Powiatu Kwidzyńskiego przeprowadzonej przez RIO w Gdańsku w dniach 18-22.02.2019r. 2019-05-07 11:35
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. 2019-03-18 10:11
Protokół z kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w zakresie wynagrodzenia Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2019-02-26 11:50
Protokół z kontroli archiwum zakładowego. 2019-02-15 14:06
Informacja pokontrolna projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim- większa zatrudnialność uczniów." 2019-01-29 09:19