Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXIII/155/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

Uchwała Nr XXIII/155/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2008 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                             § 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie. 

                                            § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                            § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                      Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały o przekształceniu zakładu opieki zdrowotnej, w wyniku którego ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaga opinii wojewody oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.

  Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie został przekazany Staroście Kwidzyńskiemu w załączeniu do pisma z dnia 28.07.2008 r. sygn. OSO.8022/47/08.
  Projekt ww. uchwały dotyczy likwidacji komórek organizacyjnych Szpitala, które zaprzestaną działalności z dniem 31.12.2008 roku.

  Ograniczenie działalności Szpitala związane jest z zaprzestaniem wykonywania świadczeń medycznych w zakresie: poradni alergologicznej, poradni endokrynologicznej oraz stacji dializ. Likwidacja tych poradni podyktowana jest brakiem personelu medycznego i możliwości dalszego kontraktowania ww. świadczeń specjalistycznych. Dotychczas świadczone usługi od dnia 1 stycznia 2009 r. zostaną zapewnione przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (w zakresie alergologii i endokrynologii) oraz Gambro Healthcare Poland Sp. z o.o. (usługi hemodializoterapii). Podmioty przejmujące ww. usługi zobowiązały się do udzielania pełnego zakresu świadczeń, bez ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości.

  Zapewnienie dalszego nieprzerwanego udzielania ww. świadczeń zdrowotnych
nie spowoduje zatem negatywnych skutków dla osób dotychczas korzystających z usług likwidowanych komórek organizacyjnych Szpitala, w tym także mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

  W związku z powyższym wydanie pozytywnej opinii jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 04-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 10:24