Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXIII/154/08 z dnia 2008-08-25 w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach realizowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zadań w obszarze polityki społecznej w 2008

Uchwała nr XXIII/154/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2008 r.w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach realizowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zadań w obszarze polityki społecznej w 2008 r.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 3, art.5 ust.1 oraz art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art.23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.)


Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

                                                § 1

W ramach realizowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zadania, polegającego na wspieraniu programów w określonym obszarze pomocy społecznej, przyjmuje się do realizacji projekty w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 r.:
1. Warsztaty edukacyjno - rozwojowe „Szukając siebie”,
2. „Razem łatwiej – szkolenia dla rodzin zastępczych”
z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2008 roku.

                                               § 2

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów wynosi 39.420 zł, w tym 9.420 zł stanowią środki własne powiatu.

                                               § 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do dokonywania czynności związanych z zawarciem porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej na projekty, o których mowa w § 1. 

                                               § 4

Porozumienie , o którym mowa w § 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

                                              § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                              § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                      UZASADNIENIE

  W związku z realizowaniem zadań, określonych w art.23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór w ramach konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 r. Wobec tego, iż odpowiadał on na potrzeby powiatu w obszarze pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgłosiło do konkursu dwa projekty: Warsztaty edukacyjno - rozwojowe „Szukając siebie” oraz „Razem łatwiej – szkolenia dla rodzin zastępczych”.
  Celem projektów jest rozszerzenie działań w zakresie wspierania dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych, wsparcie rodzin zastępczych zawodowych w pełnieniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych oraz rozwiązywaniu problemów pedagogicznych z dziećmi.
Oba projekty uzyskały dofinansowanie, w związku z czym wyrażenie zgody Rady Powiatu na ich przyjęcie do realizacji jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 27-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 10:23