Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr 97/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. 2019-11-15 12:47
dokument Uchwała nr 98/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2020. 2019-11-15 12:47
dokument Uchwała nr 99/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 2019-11-22 08:24
dokument Uchwała nr 100/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 2019-11-22 08:28
dokument Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. 2019-11-22 08:34
dokument Uchwała nr 102/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. 2019-11-22 08:35
dokument Uchwała nr 103/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2019-11-22 11:51