Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 261/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn.

Uchwała nr 261/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 6 maja 2021 r.

 

 

w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się nauczyciela Pana Marcina Ostrowskiego ze stanowiska dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn, z dniem 31 sierpnia 2021 r. 

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

       Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zarząd powiatu wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.). W myśl art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W ocenie Zarządu Powiatu rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły może mieć charakter natychmiastowy bądź odroczony do momentu wskazanego w rezygnacji. Wobec tego oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły powinno być interpretowane zgodnie z wolą osoby składającej to oświadczenie, zwłaszcza, że ustawowy okres określony w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a nie został skrócony.

Stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn powierzone zostało Panu Marcinowi Ostrowskiemu do dnia 31 sierpnia 2023 r. uchwałą nr 375/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn oraz uchwałą nr 83/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn i szkoły wchodzącej w jego skład oraz stwierdzenia pozostania nadal dyrektorem szkoły i tym samym stania się kierownikiem jednostki budżetowej: Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn.

W dniu 12 marca 2021 r. Pan Marcin Ostrowski złożył pismo o przyjęcie rezygnacji ze stanowiska dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2021 r. i wniósł, by okres wypowiedzenia przewidziany w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo oświatowe rozpoczął bieg 1 czerwca 2021 r.

       W świetle powyższego Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ma obowiązek odwołać nauczyciela Pana Marcina Ostrowskiego ze stanowiska dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn, z dniem 31 sierpnia 2021 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 07-05-2021 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2021 10:04