Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

Uchwała nr 29/07
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII /380/ 2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

                                          

§ 1Określa się, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007 stanowiącym załącznik do uchwały Nr LII /380/ 2006 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007, szczegółowy rodzaj zadania publicznego przewidzianego do zlecenia w 2007 roku oraz wysokość środków na poszczególne zadania w zakresie:

1) kultury:
a) Organizacja XVII pleneru malarsko – rzeźbiarskiego na Powiślu - do 5.000 zł;
b) Organizacja XI Ogólnopolskiej giełdy piosenki poetyckiej Wieczorne Nastroje – do 4.000 zł;
c) Organizacja Święta Powideł na Powiślu – do 3.000 zł;
d) Organizacja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej KERYGMAT 2007 na Powiślu – do 3.000 zł;
e) Organizacja II Ogólnopolskiego Spotkania Zespołów i Kapel Ludowych – do 5.000 zł;
f) Organizacja Powiślańskiego Dnia Chleba – do 3.000 zł;
g) Organizacja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego na Powiślu – do 4.000 zł;
h) Wydanie Publikacji: PRZEWODNIK PO POWIŚLU. POWIAT KWIDZYŃSKI – 10.000 zł.

2) kultury fizycznej:
a) Organizacja Powiślańskiego rajdu rowerowo – kajakowego doliną dolnej Wisły - do 800 zł;
b) Organizacja Powiślańskiego pikniku kajakowego w czasie Nocy Świętojańskiej – do 700 zł.

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a) Wydanie publikacji promującej walory przyrodnicze powiatu kwidzyńskiego – do 35.000 zł.

                                            

§ 21. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

                                           

§ 3Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

                                           

§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 15-04-2009 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 27-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 23-06-2016 12:32