Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 313 /21 Zarządu Powiat u Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2022 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-10-05 11:36
dokument Uchwała Nr 312/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. o zmianie uchwały nr 241/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2021, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku. 2021-09-29 08:42
dokument Uchwała Nr 311/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji.( UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA NR 400/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2021R.) 2022-06-14 09:43
dokument Uchwała Nr 310/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. 2021-09-28 15:00
dokument Uchwała Nr 309/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2021-09-28 15:00