Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLIII/Nr 320/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/264/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz określenia jego wynagrodzenia.

Uchwała Nr XLIII / 320 / 2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2006 roku

 

            w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/264/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz określenia jego wynagrodzenia.

           

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.                               o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 

W Uchwale Nr XXXVI/264/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz określenia jego wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 2 skreśla się:

    a) treść pkt 1 w brzmieniu:

    Wymiar czasu pracy – ¼ etatu

i nadaje się nowe brzmienie o treści:

     Wymiar czasu pracy – 0,4 etatu,

 

a)      w pkt 4 treść lit a  w brzmieniu:

  • zasadnicze – 770 zł ( wg XVII kategorii, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich – Dz. U. Nr 33, poz.264 z póź. zm.)

i nadaje się nowe brzmienie o treści:

  • zasadnicze – 1100 zł ( wg XVII kategorii, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach (Dz. U. z 2005r. Nr 146/1223.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kwidzyńskiemu.

 

§ 4 

            Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1stycznia 2006r.

U Z A S A D N I E N I E 

Wzrost liczby spraw kierowanych do rzecznika oraz interesantów zwracających się o pomoc prawną z zakresu spraw konsumenckich uzasadnia zwiększenie wymiaru czasu pracy rzecznika konsumentów z 0,25 etatu (10 godzin w każdym tygodniu) do 0,4 etatu (16 godzin w każdym tygodniu). Interesanci interweniują u rzecznika zazwyczaj w sytuacjach, gdy sami już wyczerpali możliwości rozwiązania problemu, dlatego rzecznik w tych przypadkach nie może ograniczyć się tylko do porady prawnej, ale musi prowadzić postępowanie wyjaśniające. W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie zmian do uchwały powołującej rzecznika oraz określającej jego wynagrodzenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:18