Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLIII/Nr 316/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2006 roku.

Uchwała Nr XLIII / 316 / 2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2006

 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"    w 2006 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia        27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1Powiat Kwidzyński przystępuje do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. ?Program wyrównywania różnic między regionami?,   w obszarze B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych           w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania), w obszarze C (wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb       i możliwości) oraz w obszarze D (likwidacja barier transportowych).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE 

?Program wyrównywania różnic między regionami? jest kontynuacją programu, który został uruchomiony w 2003 roku. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w każdym roku realizacji programu wskazuje obszary, które będą realizowane w danym roku. Uchwałą Nr 802/2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku Zarząd PFRON określił obszary programu, które będą realizowane w 2006 roku przez jednostki samorządu terytorialnego.   Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu przez Powiat Kwidzyński w 2006 roku pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych i jest on zgodny z kierunkami działań, jakie zostały przyjęte w ?Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2006?.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:17