Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLIII/Nr 315/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy ze środków Programu PHARE 2003 "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej".

Uchwała Nr XLIII/ 315/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2006r.

w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy ze środków Programu PHARE 2003 "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej". 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1

 W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy Nr PL2003/004-379/05.03_03_266 Programu PHARE 2003 ?Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej?
o dofinansowanie przedsięwzięcia zatytułowanego ?Elektronika i informatyka zawodami przyszłości? upoważnia się Zarząd Powiatu do wystawienia weksla in blanco z deklaracją wekslową do kwoty dofinansowania: 22 232,25 euro tj. 89 442,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie 

W związku z umową Nr PL2003/004-379/05.03_03_266 zawartą pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Powiatem Kwidzyńskim na dofinansowanie w ramach  Programu PHARE 2003 ?Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej? przedsięwzięcia zatytułowanego ?Elektronika i informatyka zawodami przyszłości? spełnieniem warunku umowy jest złożenie weksla in blanco z deklaracją wekslową do wysokości uzyskanego wsparcia.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem:       

            29 643,00 euro tj. 119 256,75 zł z tego:

a) dofinansowanie ze środków PHARE (75%)

    zgodnie z umową wynosi:                                                   

22 232,25 euro tj.   89 442,56 zł

b) środki własne (25%)                                                            

7410,75 euro tj.   29 814,19 zł

 Kurs do przeliczenia wartości euro na złotówki przyjęto z wniosku o udzielenie wsparcia (kurs euro wynosi 4,0231 zł).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:15