Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLIII/Nr 313/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie powierzenia zadania publicznego powiatu dotyczącego kształcenia kursowego uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu

Uchwała Nr XLIII /313/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie powierzenia zadania publicznego powiatu dotyczącego kształcenia kursowego uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu

          Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 8a i art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 5a ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w związku z ramowym planem nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, w tym zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej stanowiącym załącznik nr 13 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1.      Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Powiatem

      Tczewskim w sprawie powierzenia zadania teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym
      w  Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie.

2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

§ 2 

            Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania czynności związanych z zawarciem przedmiotowego porozumienia.

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Uzasadnienie

            Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Powiat Kwidzyński planuje zawrzeć porozumienie z Powiatem Tczewskim w zakresie powierzenia zadania teoretycznej nauki  zawodu w systemie kursowym dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z powiatu kwidzyńskiego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie.

            Zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu, dla uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych Powiatu Kwidzyńskiego, z inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, jest powierzeniem zadania publicznego i wymaga podjęcia uchwały rady powiatu- zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym, ponieważ ODZ nie posiada bazy i specjalistów w unikalnych zawodach.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:11