Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLIII/Nr 314/06 z dnia 2006-01-30 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego.

Uchwała Nr XLIII/ 314 /2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2006r.

 

w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.90t ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego, zwany dalej ?programem?
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ?programu? określona będzie każdorazowo na dany rok w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

            Ustawa o samorządzie powiatowym umożliwia Radzie Powiatu Kwidzyńskiego podejmowanie uchwał w sprawie zasad  udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, natomiast ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych.  Na tej podstawie wnioskuje się podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego.

            Powiat Kwidzyński poprzez wspieranie zdolnych  i pracowitych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się wysoką średnią ocen uczniowie tych szkół będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę promując przez to powiat kwidzyński poza jego granicami: w województwie, kraju a nawet na arenie międzynarodowej.

Stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w nauce - przyznawane za udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, będzie promować osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie będzie ono stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kwidzyńskiego będzie uzależnione od środków finansowych, przewidzianych (corocznie) na ten cel w uchwale budżetowej.

Wobec podanych wyżej argumentów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:10