Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XLIV/Nr 321/06 z dnia 2006-02-28 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Zdrowie"

Uchwała Nr XLIV/ 321 /2006
Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 27 lutego 2006r.w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Zdrowie" spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit g. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1


  1. Wyraża się zgodę na objęcie 1.403 (jeden tysiąc czterysta trzy) udziałów, po 500 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.

  2. Pokrycie objętych udziałów winno nastąpić wkładem niepieniężnym (aport sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Kwidzynie) do wysokości 701.500 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy pięćset złotych).

    3. Wykaz sprzętu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z przeznaczeniem do objęcia przez Powiat Kwidzyński.UZASADNIENIESzpitalny Oddział Ratunkowy jest istotnym ogniwem w postępowaniu z poszkodowanymi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, w zdarzeniach o charakterze jednostkowym oraz masowym, gdzie zapewnienie pacjentom wymagającym hospitalizacji, całodobowych świadczeń medycznych jest zadaniem o najwyższym priorytecie.

Na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kwidzynie zakupiono specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia w nagłych wypadkach dla zapewnienia mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego realizacji niezbędnych potrzeb w zakresie szpitalnictwa, niektórych usług specjalistycznych oraz szybkiej i fachowej pomocy w przypadkach urazowych, nagłych zachorowań, zatruć i stanów zagrożenia życia, a także poprawy jakości świadczeń zdrowotnych.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu zawiera wyrażenie zgody na objęcie 1.403 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ?Zdrowie? sp. z o.o. oraz pokrycia wkładem niepieniężnym (aport sprzętu medycznego, którego wykaz stanowi zał. Nr 1 do uchwały, przygotowany przez Wydział Finansowy) do wysokości 701.500,00 zł.

Ww. zadania wpisują się w realizację zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony zdrowia jako zadania o charakterze ponadgminnym.

Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego, na mocy której podniesiony zostanie kapitał zakładowy spółki ?Zdrowie?, jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 23-04-2009 09:24