Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr XXVIII/174/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby placówki opiekuńczo - wychowawczej Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Kwidzynie przy ulicy Braterstwa Narodów 56/58 i nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej Domy dla Dzieci

Uchwała Nr XXVIII/174/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 stycznia 2009 r.w sprawie zmiany nazwy i siedziby placówki opiekuńczo - wychowawczej Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Kwidzynie przy ulicy Braterstwa Narodów 56/58 i nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci

    Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 4 i art. 80-81ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                                               § 1

Zmienia się nazwę placówki opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Kwidzynie przy ulicy Braterstwa Narodów 56/58, na placówkę opiekuńczo – wychowawczą Domy dla Dzieci w Kwidzynie przy ulicy Grudziądzkiej 8.

                                                               § 2

Nadaje się statut placówce opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

                                                               § 3

Traci moc uchwała Nr XLIX/359/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Kwidzynie. 

                                                               § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                                               § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     UZASADNIENIE

   Konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Kwidzynie i nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci wynika z zakończenia programu naprawczego Domu Dziecka w Kwidzynie przyjętego uchwałą Nr 86/2007 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu naprawczego na lata 2007 – 2010 Domu Dziecka w Kwidzynie.
   Zgodnie z powyższym programem wychowankowie przebywający w Domu Dziecka w Kwidzynie przy ulicy Braterstwa Narodów 56/58 zostali przeniesieni do:
1) Domu dla Dzieci w Kwidzynie przy ulicy Staszica 27a,
2) Domu dla Dzieci w Ryjewie przy ulicy Donimirskich 4.
   Ponadto od 2006 roku 14 dzieci przebywa w Domu tzw. grupie usamodzielnienia w Kwidzynie przy ulicy Malborskiej 18. Natomiast pomieszczenia biurowe administracji zostały przeniesione do budynku przy ulicy Grudziądzkiej 8.
   W związku z tymi zmianami organizacyjnymi należy dokonać zmiany nazwy i siedziby Domu Dziecka w Kwidzynie oraz nadać statut placówce opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci.
Proponowany statut określa postanowienia wynikające ze zmian organizacyjnych. Natomiast szczegóły organizacji i zasady jednostki będzie określał regulamin organizacyjnych przyjęty przez Zarząd Powiatu.
    W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 03-02-2009 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Wodejko 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 03-02-2009 14:41