Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXVII/167/08 z dnia 2008-12-08 o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008.

Uchwała nr XXVII/167/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2008 r.

 

o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)., Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                             § 1

W uchwale nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1, § 2, § 3 ust.2 , § 8 oraz § 9 ust.2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 1 ust. 1 Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2008 w wysokości 60.971.699,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody majątkowe w wysokości 3.684.277,00 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 57.287.422,00 zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.408.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 6.274.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
3) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 610.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
4) dotacje rozwojowa w wysokości 100.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2008, w wysokości 69.896.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki na zadania własne w wysokości 64.488.182,00 zł,
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.408.738,00 zł .

4. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:
1) na wydatki majątkowe kwotę 13.663.700,00 zł,
2) na wydatki bieżące kwotę 56.233.220,00 zł, w tym :
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 34.658.117,00 zł,
b) na dotacje z budżetu - 2.026.469,00 zł,
c) na obsługę długu powiatu - 803.870,00 zł,
d) na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - 184.000,00 zł,
e) na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.532.512,00 zł.

§ 2 ust. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.925.221,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w wysokości 8.100.000,00zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 825.221,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 10.637.721,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.712.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3 ust. 2. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
§ 8 Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustala się w kwocie 8.100.000,00 zł.
§ 9 ust.2.Ustala się dotacje z budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

3. Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

                                                § 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Bejgrowicz 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:47