Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXVI/165/08 z dnia 2008-11-20 zmieniająca uchwałę nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008r. o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu

Uchwała nr XXVI/165/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 20 listopada 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008r. o zmianie uchwały nr XV/102/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592, ze zm.), oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)., Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                       § 1

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008r. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwotę zwiększenia dochodów w wysokości 8.000,00 zł zastępuje się kwotą 18.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008r. w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 rezerwy, kwotę zmniejszenia wydatków w wysokości 210.000,00 zł zastępuje się kwotą 200.000,00zł.                                      § 2

W uchwale nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008r. wprowadza się następujące zmiany:


1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust. 1 Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2008 w wysokości 59.318.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody majątkowe w wysokości 3.037.277,00 zł,
2) dochody bieżące w wysokości 56.281.243,00 zł.”

2. § 1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„§ 1 ust. 3 Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2008, w wysokości
68.743.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki na zadania własne w wysokości 62.841.920,00 zł,
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w wysokości 5.901.821,00 zł .
4. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się:
1) na wydatki majątkowe kwotę 13.225.034,00 zł,
2) na wydatki bieżące kwotę 55.518.707,00 zł, w tym :
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 35.084.248,00 zł,
b) na dotacje z budżetu - 2.047.458,00 zł,
c) na obsługę długu powiatu - 803.870,00 zł,
d) na spłatę potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń - 184.000,00 zł,
e) na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.544.105,00 zł.”

3. § 4 otrzymują brzmienie:
„§ 4 W celu sfinansowania wydatków bieżących rozwiązuje się w budżecie powiatu utworzone rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł
2) celową w wysokości 150.000,00 zł przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do składanych projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych lub innych.”


                                  § 3

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:36