Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXVI/164/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Uchwała Nr .XXVI/164/ 2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 20 listopada 2008 r.


w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”


Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów
nr 233/2008 z dnia 28 października 2008r w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”


Rada Powiatu, uchwala co następuje:

                                                 § 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Kwidzyńskiego do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” ustanowionego Uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów
z dnia 28 października 2008r

                                                § 2

W ramach realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” zobowiązuje się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji w roku 2009r zadań wymienionych poniżej:
1. „Wzmocnienie infrastruktury drogowej w powiecie kwidzyńskim poprzez modernizację drogi powiatowej Kwidzyn – Trzciano – Straszewo – etap III – przebudowa odcinka drogi”
2. „Przebudowa ulicy Chodkiewicza w Prabutach wraz z odwodnieniem”

                                               § 3

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 1 i 2 w projekcie budżetu powiatu kwidzyńskiego
na rok 2009.

                                               § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego

                                               § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


          Kwidzyn, dnia 17 listopada 2008r

 

 

                                        Uzasadnienie


Uchwała Rady Powiatu wychodzi naprzeciw inicjatywie Rady Ministrów, która ogłaszając „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” wspiera finansowo działania samorządów lokalnych. Wybór zadań do realizacji w roku 2009 jest następstwem wcześniejszych decyzji Rady Powiatu o realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi Kwidzyn – Trzciano – Straszewo w ramach, którego zaprojektowany etap III miał być realizowany jako odcinek kończący zadanie w latach 2010 – 2011.
Również realizowane w ramach programu zadanie „ Przebudowa ulicy Chodkiewicza w Prabutach” uległo przyspieszeniu w związku z możliwością pozyskania środków oraz
z powodu pogorszenia stanu technicznego drogi.

 

 


Przygotował:
Karol Czyżewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:38