Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXVI/163/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

Uchwała Nr XXVI /163/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 20 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3
i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U.z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                             § 1.

Uchwala się, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

                                             § 2.

Wykaz szkół i placówek objętych regulaminem wynagradzania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

                                             § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                             § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 r.

                                             § 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 


                                     UZASADNIENIE  Przedkładany projekt uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego dotyczy wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Projekt uwzględnia aktualne unormowania prawne w zakresie wynagrodzeń nauczycieli i 15 października 2008 r. uzgodniony został ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
  Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) organy prowadzące szkoły będące jednostką samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do określania corocznie regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Stosownie do zapisu art. 30 ust. 6a tej samej ustawy regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 10:36