Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXVI/162/08 z dnia 2008-11-20 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr XXVI/162/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 20 listopada 2008 r.

 

 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                             § 1.

Uchwala się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”, który stanowi załącznik do uchwały.

                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                             § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                        UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projektowana uchwała ureguluje współpracę pomiędzy samorządem Powiatu Kwidzyńskiego, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r. określając cele, zakres i formy tej współpracy. Program
w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzy mieszkańcom powiatu szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecenie realizacji zadań powiatu na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych określi Rada Powiatu w uchwale budżetowej na 2009 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:42