Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VII/69/07 z dnia 2007-04-23 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/217/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr VII/69/2007
                       Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                         z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/217/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami)

Rada powiatu uchwala, co następuje:

                                             § 1

Deleguje do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powoływanej przez Starostę Kwidzyńskiego radną Annę Ronowską w miejsce Sławomira Słupczyńskiego.

                                           § 2

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

                                           § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                      Uzasadnienie

  Radny Sławomir Słupczyński w związku z objęciem stanowiska zastępcy Wójta złożył rezygnację z mandatu radnego powiatu.
  Rezygnacja ta została przyjęta przez Radę Powiatu uchwałą Nr V/42/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wygaśnięcie mandatu radnego powoduje ustanie delegowania do składu komisji.
  Zmiany w składzie rady powiatu spowodowały potrzebę delegowania radnego do składu tej komisji.
  Oddelegowany radny będzie pracowała w składzie komisji do upływu kadencji poprzedniego członka.
Do zadań Komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

  Wnoszę o pozytywne rozpatrzenie przedłożonego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 08-04-2009 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 08-04-2009 13:30