Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VII/68/07 z dnia 2007-04-23 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach "Informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzan

Uchwała Nr VII/68/2007
                                   Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                     z dnia 23 kwietnia 2007 r.


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach "Informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet" płatne z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poź.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                             § 1

1.Zaciągnąć zobowiązanie finansowe do wysokości 136 463 zł
słownie: (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy zł) na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet płatne z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2008.
2.Kwota zobowiązania zostanie ujęta w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008.

                                            § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego. 

                                            § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                         Uzasadnienie

  Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego Uchwałą Nr 29/56/07 z dnia 27.03.2007 r. wyraził zgodę na przystąpienie do zadania i złożenie wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. "Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet" ze środków mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  Samorząd Województwa wspólnie ze wszystkimi powiatami na obszarze działania województwa planuje zawrzeć porozumienie na realizację w/w projektu.
Wartość projektu ustalona na 22584400 PLN brutto w tym koszty niekwalifikowane na 19 powiatów 2.592.800 PLN, w tym Powiat Kwidzyński 136.463 PLN .
  W ramach tej kwoty Powiat Kwidzyński zakupi w roku 2008 sprzęt i oprogramowanie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia po stronie Powiatu, dlatego zasadne jest zaciągnięcie zobowiązania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 08-04-2009 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 26-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 08-04-2009 13:29