Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VIII/74/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością osób fizycznych i osób prawnych, w celu realizacji inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna"

Załącznik Nr 8 
                                                   do protokołu z VIII sesji
                                                   Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                   z dnia 28 maja 2007r.
                           Uchwała Nr VIII/74/ 2007
                        Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                            z dnia 28 maja 2007


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych, będących własnością osób fizycznych i osób prawnych, w celu realizacji inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna"


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.) oraz § 4 Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XV/90/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie przyjęcia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3lata


Rada Powiatu, uchwala co następuje:

                                             § 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Kwidzyński nieruchomości niezabudowanych będących własnością osób fizycznych i osób prawnych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna", oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

L.p.

Obręb

Nr działki

Pow. (ha)

Księga wieczysta nr

 

7

49/27

0,0022  

9193  

2

7

55/2

0,7136  

9526  

3

7  

128/2  

0,5951  

45046

4

7  

124/1

0,1123

20926  

5

6

36/4

0,2515

10294

6

6

31/3

0,0646

10294

7  

5

50/10

0,0065

33851

8

5

50/12  

0,0427  

18383


                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego

                                             § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     Uzasadnienie

  Projekt techniczny realizacji inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna" zakłada poszerzenie istniejącego pasa drogowego oraz zmianę przebiegu drogi w obrębie mostu stanowiącego przejście prze rzekę Liwę.
  W związku z powyższym konieczne jest nabycie nieruchomości, które znajdują się pasie przyszłej drogi.
  Cena wykupu działek zostanie ustalona w drodze negocjacji jednak w wysokości nieprzekaraczającej wartości wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Koszt nabycia obejmie również opłaty notarialne i sądowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 07:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 07:53