Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VIII/73/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością osoby fizycznej w związku z realizacją inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna" lecz na cel nie

Załącznik Nr 7 
                                                  do protokołu z VIII sesji
                                                  Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                  z dnia 28 maja 2007r.                          Uchwała Nr VIII/73/ 2007
                       Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                           z dnia 28 maja 2007


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością osoby fizycznej w związku z realizacją inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna" lecz na cel nieinwestycyjny


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.) oraz § 4 Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XV/90/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie przyjęcia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3lata


Rada Powiatu, uchwala co następuje:

                                             § 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Kwidzyński nieruchomości niezabudowanych będącej własnością osoby fizycznej w związku z realizacją inwestycji pn. "Mała obwodnica Miasta Kwidzyna" lecz na cel nieinwestycyjny, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: 

L.p.

Obręb  

Nr działki  

Pow. (ha) 

Księga wieczysta nr

1

7

55/1

0,1627

9526


                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego

                                             § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                      Uzasadnienie

  Działki o nr 55/3, 55/2, 55/1 stanowią obecnie obszar rolny będący własnością jednej osoby. Powiat nabywa działkę 55/2 pod budowę mostu przez rzekę Liwę w związku z budową Małej obwodnicy Miasta Kwidzyna. Tym samym pozbawiamy właściciela możliwości dojazdu do działki nr 55/1. Jednocześnie od strony ul. Gospodarczej właścicielem działki 56/2 jest miast Kwidzyn.
  Dlatego właściciel wystąpił z uzasadnionym wnioskiem o nabycie działki 55/1 przez Powiat jako nieprzydatnej dla produkcji rolnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 07:52