Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała VIII/70/07 z dnia 2007-05-28 w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie kwidzyńskim na lata 2007 - 2010.

  Załącznik Nr 4 
                                                       do protokołu z VIII sesji
                                                       Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                       z dnia 28 maja 2007 r.
                            Uchwała Nr VIII/70/2007
                        Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                            z dnia 28 maja 2007 r.


w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie kwidzyńskim na lata 2007 – 2010.


Na podstawie art. 4 oraz art. 12 ust. 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami)


Rada Powiatu, uchwala co następuje: 

                                             § 1

Przyjmuje się Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie kwidzyńskim na lata 2007 – 2010, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

                                             § 2

Traci moc uchwała nr XIV/101/1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia założeń do programu "Bezpieczny Powiat".

                                             § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                        Uzasadnienie


  Wśród wymienionych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zadań należą między innymi sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Realizację tych spraw określa przedłożony "Powiatowy program zapobiegania przestępczości obywateli i porządku publicznego".
  W programie tym zwraca się uwagę na przestępczość pospolitą a w tym przestępczość wśród nieletnich. Wyartykułowano sprawy agresji wśród młodzieży oraz przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i palenia papierosów. Uwzględniono sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, sanitarnego i weterynaryjnego oraz przemocy w rodzinie.
  Zadania tego programu wpisują się w cele określone w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.
W imieniu zarządu powiatu wnoszę o przyjęcie przedłożonego programu.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 07:50