Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała IX/82/07 z dnia 2007-06-25 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie.

Załącznik Nr 13 
                                                   do protokołu z IX sesji
                                                   Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                                                   z dnia 25 czerwca 2007 r.                          Uchwała Nr IX/82/ 2007
                        Rady Powiatu Kwidzyńskiego
                         z dnia 25 czerwca 2007


w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 Załącznika nr 5a, § 1 ust. 3 Załącznika 5b, § 1 ust. 3 Załącznika 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz.U. z 2001r. nr 61 poz. 624 z późn. zm.)


Rada Powiatu, uchwala co następuje:

                                           § 1.

Nadaje się Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie imię „Stanisława Staszica”. Nazwa szkoły będzie brzmiała:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie,

                                          § 2.

Akt nadania imienia szkole stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

                                         § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                          § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

                                          UZASADNIENIE

  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Art. 12 pkt 11 tej samej ustawy stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
  Ze wspólnym wnioskiem o nadanie imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie wystąpili do organu prowadzącego Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
  Zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika nr 5a, § 1 ust. 3 Załącznika 5b, § 1 ust. 3 Załącznika 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz.U. z 2001r. nr 61 poz. 624 z późn. zm.) szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 02-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 08:12