Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXIV/158/08 z dnia 2008-09-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełn

Uchwała Nr XXIV/158/2008/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 29 września 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                              §1

Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi Nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego, określającemu zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008, przeznaczonych na poszczególne zadania, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                             §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego. 

                                            §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                    UZASADNIENIE

  Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu określa zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania.
Na podstawie przeprowadzonej analizy z dziewięciu miesięcy z wykorzystania środków przypadających na poszczególne zadania wynika, że należy dokonać przesunięć środków między zadaniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
I tak odpowiednio:

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
  pkt 1 – Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zmniejszyć o 133.300 zł.
  pkt 2 - Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne - zmniejszyć o 46.163 zł.
  pkt 3 - Zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych - zmniejszyć o 1.000 zł
  pkt 4 - Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - zwiększyć o 12.700 zł.
  pkt 5 – udzielenie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego- zwiększyć o 1.500 zł.
 2. Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
  pkt 1 – Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  - osoby dorosłe - zwiększyć o 20.000 zł. - dzieci i młodzież - zwiększyć o 10.000 zł
  pkt 2 – Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  - osoby dorosłe - zwiększyć o 106.263 zł.
  - dzieci i młodzież - zwiększyć o 30.000 zł.

  Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  Wobec powyższego należałoby zmienić uchwałę jak wyżej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pakalska 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 10:29