Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXV/161/08 z dnia 2008-10-29 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku, następnie zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008

Uchwała Nr XXV/161/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 27 października 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku, następnie zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                               §1

Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi Nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego, określającemu zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008, przeznaczonych na poszczególne zadania, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                               §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                               §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                       UZASADNIENIE

  Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92) Rada Powiatu określa zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania.
  Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem nr WF/822w/2008 z dnia 26 września 2008 r. poinformował o zwiększeniu planu Funduszu na 2008 rok o kwotę 225.521 zł.
  Na podstawie przeprowadzonej analizy z wykorzystania środków przypadających na poszczególne zadania wynika, że należy dokonać przesunięć środków między zadaniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. I tak odpowiednio:

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
  pkt 1 – Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
             niepełnosprawnej - zwiększenie o 40.000 zł.
  pkt 2 - Refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie
            społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby
            niepełnosprawne - zmniejszyć o 8.699 zł.
  pkt 3 - Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo
            wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - zwiększyć
            o 44.000 zł.
 2. Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
  pkt 1 -Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
           opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – (35a ust. 1
           pkt 7 lit. a)
           - osoby dorosłe niepełnosprawne - zwiększyć o 31.352 zł
           - dzieci i młodzież niepełnosprawna - zwiększyć o 4.862 zł.
  pkt 2 - Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
            (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a) 
           - osoby dorosłe niepełnosprawne - zmniejszyć o 7.413 zł.
           - dzieci i młodzież niepełnosprawna - zwiększyć o 7.413 zł.
  pkt 3 – Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
            przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
          - osoby dorosłe - zwiększyć o 20.262 zł. - dzieci i młodzież -
            zwiększyć o 8.699 zł
  pkt 4 – Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
            technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
            niepełnosprawnych
            - osoby dorosłe - zwiększyć o 62.345 zł.
            - dzieci i młodzież - zwiększyć o 22.700 zł.  Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  Wobec powyższego należałoby zmienić uchwałę jak wyżej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pakalska 27-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2009 10:32