Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 100/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 15/07 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 STYCZNIA 2007R.) (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1. UCHWAŁA NR 174/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 GRUDNIA 2008R. 2. UCHWAŁA NR 197/09 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 MAJA 2009R. 3. UCHWAŁA NR 202/09 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 CZERWCA 2009R.)

 

Uchwała Nr 100/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 7 lutego 2008 r.

 


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza miasta Kwidzyna, Burmistrza gminy i miasta Prabuty, Wójtów gmin: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki oraz samorządu aptekarskiego

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje: 

                                                

§ 1

 

 

  1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
  2. W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek również w porze nocnej oraz w niedziele, w święta i dni wolne od pracy – w miejscowościach, w których funkcjonują co najmniej trzy apteki – pełnią one dyżury w systemie dobowym, zgodnie z ustalanym na każdy kwartał harmonogramem zaopiniowanym przez samorząd aptekarski.
  3. Z obowiązku dyżurowania wyłączona jest Apteka zlokalizowana w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1.
  4. W przypadku niemożności sprawowania dyżuru przez aptekę wskazaną w harmonogramie dyżurów, kierownictwo apteki zobowiązane jest do zapewnienia zastępstwa innej apteki i poinformowania o tej zmianie, z odpowiednim wyprzedzeniem, Starostwa  Powiatowego w Kwidzynie, Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz innych aptek.
  5. Informacje o dyżurach aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego będą podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w każdej aptece w widocznym miejscu oraz dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Powiatu.

                                                   
§ 2


Wykonanie uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji.

                                               
§ 3


Traci moc uchwała 15/07 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego.

                                               
§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                        

Uzasadnienie
Zgodnie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie – po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego – należy do kompetencji zarządu powiatu.
Obecnie na terenie powiatu kwidzyńskiego funkcjonuje 27 aptek – 18 w Kwidzynie, 4 w Prabutach oraz 5 zlokalizowanych w poszczególnych gminach powiatu – w tym 21 uczestniczy w systemie dyżurów. Apteka działająca w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1, ze względu na swą lokalizację (znaczna odległość od centrum miasta Kwidzyna i brak dostępu po godzinach pracy Przychodni IP), została wyłączona z obowiązku dyżurowania.
Pozostałe apteki pełnią dyżury w systemie dobowym, zgodnie z harmonogramem, ustalanym na każdy kwartał. Dopuszcza się możliwość wskazania przez właściciela posiadającego więcej niż jedną aptekę najbardziej dogodnego miejsca pełnienia dyżuru dobowego.
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Wójtów/Burmistrzów gmin z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz przez Gdańską Okręgową Izbę Aptekarską.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 08-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 11:04