Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 109/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej.

Uchwała Nr 109/2008
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 13 marca 2008 r.
  w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej


 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

                                          

§ 11.Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 do Programu - Listy zakładanych priorytetowych projektów w Programie poprzez dodanie punktów:

 

 

 

 L.P

 

 Priorytet

 

 

 

 Projektodawca

 

 

 

 Tytuł projektu

 

 

Czas realizacji

Szacunkowa kwota

 12.

 

 VII

Powiat Kwidzyński

 

Po pierwsze partnerstwo – utworzenie biura partnerstwa powiatowego w powiecie kwidzyńskim

 

2008 –2009

 

 100.000 PLN

 13.

 

 VII

 

Powiat Kwidzyński

 

Przyjaciel rodziny –kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim

2008 - 2010

 

550.000 PLN

 14.

 VII

Stowarzyszenie AGAPE

„Być lepszym”

 2008-2009

 300.000 PLN

 15.

 

 VII

 

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego

 

Nigdy nie jest za późno na naukę-szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu kwidzyńskiego

2008 - 2010

 

235.000 PLN

 

2. Zmieniona  lista Zakładanych priorytetowych projektów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3

                                 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE
 

Powiatowy Program na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej będzie wdrażany drogą realizacji konkretnych projektów przez określonych realizatorów. Realizacja tychże projektów przez różne podmioty w objętych Programem obszarach złoży się na realizację zadań i celów Programu.

Do Programu dołączono listę zakładanych priorytetowych projektów  w jego ramach. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich projektów przewidzianych do realizacji, będzie ona na bieżąco aktualizowana. Sposób zamieszczania projektów na liście określa Procedura aktualizacji załącznika Nr 1 do Programu. Organem rekomendująco – opiniującym  dla Programu jest Zespół ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej zmiany w Załączniku nr 1 będą zatwierdzane przez Zarząd Powiatu.

W miesiącu lutym br. Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej Instytucją Pośredniczącą, ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym do Zespołu ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej wpłynęły 4 fiszki projektowe z prośbą  o zaopiniowanie i zarekomendowanie projektów do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 14-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 11:14