Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 99/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

Uchwała Nr 99/19
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d  i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XII/89/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok  2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.
  2. W pracach komisji mogą uczestniczyć także (z głosem doradczym) osoby posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 

      Skład komisji:

  1. Renata Majda                         - przedstawiciel zarządu powiatu - przewodnicząca
  2. Joanna Bożek                          - przedstawiciel zarządu powiatu
  3. Ewa Poteracka-Bednarczyk - przedstawiciel zarządu powiatu
  4. Ilona Miklewicz                       - przedstawiciel organizacji pozarządowych
  5. Bogdan Muchowski               - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

 

§ 2

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej znajduje się w uchwale Nr XII/89/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

§ 3

Traci moc uchwała nr 9/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 22-11-2019 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 22-11-2019 08:23