Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 117/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 455/2006 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 69/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2011R.)

Uchwała Nr 117/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.


w sprawie zmiany do uchwały Nr 455/2006 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837).


Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

                                                 

§ 1W załączniku do uchwały Nr 455/2006 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 nadaje się nowe brzmienie o treści:
„1. Domem kieruje Dyrektor przy pomocy:
a) zastępcy dyrektora,
b) głównego księgowego,
c) kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego,
d) kierownika działu administracyjno – gospodarczego.
2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca dyrektora”.
2) § 11 nadaje się nowe brzmienie o treści:
„W strukturze Domu wyodrębnia się następujące działy organizacyjne:
1. dział opiekuńczo – terapeutyczny,
2. dział finansowo – księgowy,
3. dział administracyjno – gospodarczy”.
3) w § 12 skreśla się treść ust. 3.
4) w § 12 ust. 4 staje się ust. 3 i nadaje się ust. 3 nowe brzmienie o treści:
„Dział opiekuńczo – terapeutyczny składa się z pracowników zatrudnionych na
następujących etatach:
1) kierownik działu,
2) pracownik socjalny,
3) opiekun,
4) pokojowa,
5) instruktor terapii,
6) instruktor kulturalno – oświatowy,
7) psycholog,
8) kapelan,
9) starsza pielęgniarka,
10) pielęgniarka,
11) technik fizjoterapii”.
5) w § 14 ust. 3 nadaje się nowe brzmienie o treści:
„Dział administracyjno – gospodarczy składa się z pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach:
1) kierownik działu,
2) starszy inspektor,
3) starszy referent,
4) starszy magazynier,
5) robotnik,
6) portier,
7) praczka,
8) dietetyk,
9) kucharz,
10) pomoc kuchenna,
11) kierowca samochodu towarowo – osobowego,
12) elektryk”.
6) § 19 nadaje się nowe brzmienie o treści:
„Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Powiatu
Kwidzyńskiego”.


                                                 

§ 2Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie pozostają bez zmian.

                                                

§ 3Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

                                                

§ 4Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu wg kompetencji.

                                                

§ 5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                      

UZASADNIENIEW celu usprawnienia pracy Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie - stacjonarnej placówki pomocy instytucjonalnej przeznaczonej dla osób przewlekle psychicznie chorych 100 miejsc i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 66 miejsc, jak również zapewnienia kompleksowego poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców zachodzi konieczność utworzenia stanowiska Zastępcy Dyrektora. Utworzenie wyżej wymienionego stanowiska jest zgodne z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
W związku z przejęciem w 2007 roku kotłowni wraz z pracownikami przez Centrum Energii Odnawialnej Sp. z o.o., mające siedzibę w miejscowości Górki 3, 82-500 Kwidzyn oraz połączeniem komórki opiekuńczo-terapeutycznej z zespołem pielęgniarek w jeden dział opiekuńczo-terapeutyczny i ustanowieniem jednego kierownika działu należało zmienić zapisy regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 11:24