Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 116/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie przedłużenia okresu pełnienia funkcji doradcy metodycznego.

Uchwała nr 116/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 10 kwietnia 2008 r.w sprawie przedłużenia okresu pełnienia funkcji doradcy metodycznego.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. z 2003 r. nr 84, poz. 779)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

                                               

§ 1


Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego przedłuża Pani Beacie Szynkiewicz funkcję doradcy metodycznego języka polskiego na okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. 

                                               

§ 2Przedmiotem powierzenia zadań Pani Beacie Szynkiewicz są zadania w zakresie doradztwa metodycznego, a w szczególności:
1) wspomaganie rad pedagogicznych w:
a) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-
wychowawczego,
b) doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów
dydaktycznych,
c) rozwijaniu umiejętności metodycznych,
d) podejmowaniu działań innowacyjnych,
2) przygotowanie dla klas drugich narzędzi diagnozujących do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego,
3) analiza i wnioski z wyników egzaminu maturalnego,
4) przygotowanie kadr do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,
5) prowadzenie we współpracy ze szkołami wyższymi kursów kwalifikacyjnych, o których mowa w przepisach szczególnych,
6) opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego
oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi,
7) organizowanie doradztwa metodycznego oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę,
8) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami oraz organizowanie różnorodnych form współpracy
i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami,
9) organizowanie konferencji, warsztatów edukacyjnych, współpraca
z innymi ośrodkami, zespołami,
10) wdrażanie nowych programów, monitorowanie ich realizacji, wspieranie twórczych nauczycieli.

                                               

§ 3Pani Beata Szynkiewicz zatrudniona w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie za pełnienie funkcji doradcy metodycznego będzie otrzymywała wynagrodzenie w ramach dodatku funkcyjnego.

                                               

§ 4Do zasad wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy stosownych corocznych uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

                                             

§ 5Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 11:22