Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 R.)(ZMIENIONA AKTUALANA UCHWAŁA NR XIX/128/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 28 WRZEŚNIA 2020 R.)(AKTUALNA UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 R. )

Uchwała Nr XIII/102/2019
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

§ 1

  1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego:

  1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów (Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.).

 

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały ust. 1 i 2.

 

§ 4

Z dniem 01.01.2020r. traci moc uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2018r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 5 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Objaśnienia do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 11-12-2019 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Nowogrodzki 11-12-2019 10:56