Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 114/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej.

Uchwała Nr 114/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego 
z dnia 10 kwietnia 2008 r.

 w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:


                                               

§ 11.Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 do Programu - Listy zakładanych priorytetowych projektów w Programie poprzez dodanie punktu:

 

 

L.P.

Priorytet

Projektodawca

Tytuł projektu

Czas realizacji

Szacunkowa kwota

 

 16.

 

 VII

 Stowarzyszenie „Nasza Europa”
Kwidzyn

 „Razem lepiej- readaptacja”


VII- XII

2008


400.000 PLN

 

 

2. Zmieniona lista Zakładanych priorytetowych projektów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
                                              
                                              

§ 2Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.

                                             

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                       

UZASADNIENIEPowiatowy Program na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej będzie wdrażany drogą realizacji konkretnych projektów przez określonych realizatorów. Realizacja tychże projektów przez różne podmioty w objętych Programem obszarach złoży się na realizację zadań i celów Programu.
Do Programu dołączono listę zakładanych priorytetowych projektów w jego ramach. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich projektów przewidzianych do realizacji, będzie ona na bieżąco aktualizowana. Sposób zamieszczania projektów na liście określa Procedura aktualizacji załącznika Nr 1 do Programu. Organem rekomendująco – opiniującym dla Programu jest Zespół ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej zmiany w Załączniku nr 1 będą zatwierdzane przez Zarząd Powiatu.
W miesiącu lutym br. Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej Instytucją Pośredniczącą, ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym do Zespołu ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej wpłynęła kolejna fiszka projektowa z prośbą o zaopiniowanie i zarekomendowanie projektu do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 11-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 11:21