Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2020

1. Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powołania osobo/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego.

2. Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie ( STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 38/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2018R.)

3. Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. o zmianie Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego nr 44/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. o zmianie Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego nr 18/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk zawodowych lub staży zawodowych organizowanych w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

5. Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

6. Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 34/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 SIERPNIA 2019 R.)

7. Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu oraz powołania komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji w ramach otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Powiat Kwidzyński w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

8. Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie realizacji umów z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2020/2021.

9. Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie na rok 2020.

10. Zarządzenie  Nr 10/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2020.(STRACIŁO MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 22/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 CZERWCA 2020 R.)

11. Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

12. Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zaopatrywania pracowników w okulary korygujące.

13. Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wydania zaleceń do opracowania gminnych/miejskich planów zarządzania kryzysowego.

14. Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji budowlanej zadania „Modernizacja i termomodernizacja obiektu przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie”.

15. Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz w niektórych  jednostkach organizacyjnych powiatu  w okresie zagrożenia koronawirusem.

16. Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2020 rok oraz korekty podatku naliczonego za  2019 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

17. Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) art.  31 i art. 81 kodeksu pracy (t.j. Dz. U z 2019r. po 1040),  oraz art. 2 ust. 2 i art.  3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z koniecznością przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 ( po zmianach), oraz §  13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

18. Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 SIERPNIA 2019 R.)

19. Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu   pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 4/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 STYCZNIA 2017 R.)

20. Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 3/2018 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2018 R.)

21. Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania w kategorii za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

22. Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2020 (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 10/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2020 R.)

23. Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.  w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania w kategorii za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 09-01-2020 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 09-01-2020 09:48