Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 123/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w latach 2008 - 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych".

Uchwała nr 123/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 maja 2008 r.


w sprawie upoważnienia Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach związanych z realizacją projektu w latach 2008 – 2009 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” pt. „Sami sobie dla innych”.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 pkt.1, 2, 18 i 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) w związku z Systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanego przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

                                               

§ 1Upoważnia się Jerzego Bartnickiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” pt. „Sami sobie dla innych”.

                                              

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                      

UzasadnienieBiorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy i istniejące obecnie możliwości dofinansowania projektów służących wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, Powiatowy Urząd Pracy będzie składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” pt. „Sami sobie dla innych”.
W przedmiotowej sprawie wymagana jest uchwała zarządu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, która ustanawia pełnomocnictwo dla kierownika jednostki organizacyjnej powiatu/gminy do składania oświadczeń woli przy czynnościach wykonywanych w zakresie realizacji projektów w ramach PO KL.
Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP Kwidzyn, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu, przyczyni się do usprawnienia procedur związanych z jego realizacją oraz spowoduje skrócenie czasu niezbędnego na wprowadzanie ewentualnych zmian w wyniku ewaluacji. 

Kwidzyn, dnia 21 maja 2008 r.

                                   

PEŁNOMOCNICTWO
Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na mocy uchwały nr 123/08 z dnia 21 maja 2008r. udziela Jerzemu Bartnickiemu pełniącemu funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie pełnomocnictwa do składnia oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego, w sprawie realizacji projektu pt. „Sami sobie dla innych”, w tym do: podpisywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałami, podpisania oraz aneksowania umowy, zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy oraz innych decyzji wiążących, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.
Pełnomocnictwo obejmuje okres realizacji projektu w latach 2008 - 2009

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 21-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 13:30