Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 122/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej.

Uchwała Nr 122/2008
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 15 maja 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

                                                    

§ 11.Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 1 do Programu - Listy zakładanych priorytetowych projektów w Programie poprzez dodanie punktów:

 

 

L.P.

 

Priorytet

 

Projektodawca

 

Tytuł projektu

Czas realizacji

Szacunkowa kwota

17.

 

VII

 

Stowarzyszenie „Nasza Europa” Kwidzyn

„Ich lepsze jutro”

 

01.I. 2009-

 31.VII.2009

433.880 PLN

 

 

 18.

 

 

 VI

 

 

 Stowarzyszenie „Nasza Europa” Kwidzyn

 

 „Razem raźniej – razem lepiej”

 

 2008 -2009

 

 983.000 PLN

 19.  

 

 IX

 Szkoła Języków Obcych YES  Gdynia

 „Paszport językowy dla uczniów  szkół na terenie powiatu kwidzyńskiego”

01.VII .2008 – 30.IX.2009

 

600.000 PLN

 

 

  20.

 

 VIII

 

 

 Szkoła Języków Obcych YES  Gdynia  

 

 „Szansa na sukces – szkolenia dla pracujących na Pomorzu”

 

 X. 2008 – XII.2009

 

950.000 PLN

 

2. Zmieniona lista Zakładanych priorytetowych projektów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                 

§ 2Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się właściwemu członkowi Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego.


                                                

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UZASADNIENIEPowiatowy Program na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej będzie wdrażany drogą realizacji konkretnych projektów przez określonych realizatorów. Realizacja tychże projektów przez różne podmioty w objętych Programem obszarach złoży się na realizację zadań i celów Programu.
Do Programu dołączono listę zakładanych priorytetowych projektów w jego ramach. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich projektów przewidzianych do realizacji, będzie ona na bieżąco aktualizowana. Sposób zamieszczania projektów na liście określa Procedura aktualizacji załącznika Nr 1 do Programu. Organem rekomendująco – opiniującym dla Programu jest Zespół ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XV /100/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej zmiany w Załączniku nr 1 będą zatwierdzane przez Zarząd Powiatu.
Od miesiąca lutego br., trwają konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszone przez Samorząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej Instytucją Pośredniczącą. W związku z tym do Zespołu ds. Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej wpłynęły kolejne fiszki projektowe z prośbą o zaopiniowanie i zarekomendowanie projektów do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 16-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 13:29