Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 127/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Prabutach do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA 238/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGOZ DNIA 14 STYCZNIA 2021 R.)

Uchwała nr 127/20

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Prabutach do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+.

 

             Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Brodackiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół w Prabutach (Placówka) do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego (Organ Prowadzący) we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału Placówki w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji w związku z przygotowaniem i złożeniem oraz realizacją (wraz z rozliczeniem) projektu pt. „Od Technika do Europejczyka. Viva Espana!”.

 

§ 2.

 

  1. Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do:

1) złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,

3) odbierania korespondencji od Fundacji,

4) podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+ wraz ze  wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy,

5) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach programu Erasmus+.

  1. Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego umocowania.
  2. Umocowanie jest udzielone na czas oznaczony od 30. 01. 2020 r. do 31. 08. 2021 r.
  3. Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku
    do Fundacji, konieczne jest przekazanie takiej informacji do Fundacji, pod rygorem uznania działań pełnomocnika za ważne i dokonane w imieniu i na rzecz Placówki.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 31-01-2020 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 31-01-2020 09:16