Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Sesja Nr XVI w dniu 16 kwietnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania.

XVI Sesja Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego w trybie art. 15zzx ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (korespondencyjnie) zwołuje  XVI Sesję Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

Porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu

- wynik głosowania

5. Sprawozdanie nr 14 z działalności zarządu

- wynik głosowania

6. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 21 lutego 2020 r. w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

7. Informacja o realizacji  uchwał Rady Powiatu Kwidzyńskiego i wniosków Komisji za II półrocze 2019 r.

8. Informacja z działalności za 2019 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  o zmianie uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego,

- wynik głosowania

b) o zmianie uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2020,

- wynik głosowania

c) darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Sadlinki,

- wynik głosowania

d) powierzenia Gminie Ryjewo prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XX Dożynek Powiatowych.

- wynik głosowania

e) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

- wynik głosowania

 

10. Interpelacje i zapytania radnych

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych

12. Zamknięcie obrad sesji

 

Protokół nr 16/XVI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r.

(Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 08-04-2020 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 08-04-2020 09:28