Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 172/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie do dalszego samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+.

Uchwała nr 172/20

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 2 lipca  2020 r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie do dalszego samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+.

 

             Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Udziela się pełnomocnictwa Panu Henrykowi Czyżewskiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie (Placówka) do dalszego samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego (Organ Prowadzący) we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących udziału Placówki w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji w związku z przygotowanym i złożonym oraz realizowanym (z rozliczeniem włącznie) projektem pt. „Zagraniczne staże dobrym początkiem kariery zawodowej”.

 

§ 2.

 

  1. Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do:

1) złożenia wniosku i zmian do wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+,

3) kierowania i odbierania korespondencji do i od Fundacji,

4) podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus+ wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy,

5) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach programu Erasmus+.

  1. Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego umocowania.
  2. Umocowanie jest udzielone na czas oznaczony od 01. 10. 2020 r. do 30. 11. 2021 r.
  3. Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku do Fundacji, konieczne jest przekazanie takiej informacji do Fundacji, pod rygorem uznania działań pełnomocnika za ważne i dokonane w imieniu i na rzecz Placówki.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 02-07-2020 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2020
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2020 10:37