Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania.

XXI Sesja Rady Powiatu Kwidzyńskiego 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego w trybie art. 15zzx ust. 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07. ze zmianami) zwołuje  korespondencyjne  posiedzenie XXI Sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

Porządek  obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie  porządku obrad.

- wynik głosowania nad przyjęciem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt. 6 lit. g

- wynik głosowania nad przyjęciem zmiany do porządku obrad polegającej na dodaniu pkt. 6 lit. h

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

 wynik głosowania

5. Sprawozdanie nr 19 z działalności zarządu.

 wynik głosowania

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021,

wynik głosowania

b) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2021,

 - wynik głosowania

c) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2021,

wynik głosowania

d) zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2021,

wynik głosowania

e) określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej problemów gospodarowania wodami na terenie powiatu kwidzyńskiego

wynik głosowania

f) o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,

wynik głosowania

g) udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Kwidzyn

wynik głosowania

h) udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Prabuty

wynik głosowania

i) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego,

wynik głosowania

j) uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021.

-  wynik głosowania

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Protokół nr 21/XXI z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020 r.

(Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 27-11-2020 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 27-11-2020 14:31