Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

        Załącznik Nr 63

                                                                                                      do protokołu z XXI sesji

                                                                                                      Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                                                      z dnia 7 grudnia 2020 r.

 

 

Uchwała Nr XXI/141/2020

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 7 grudnia 2020 r.

 

o zmianie Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia16 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W poz. II. „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej” pkt 2. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a) kwotę 200 000,00 zł zmniejszyć o 42 284,00 zł do kwoty 157 716,00 zł.
  2. W poz. II. „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej” pkt 3. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b.)” kwotę 50 000,00 zł zmniejszyć o 4 320,00 zł do kwoty 45 680,00 zł.
  3. W poz. II. „Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej” pkt 4 „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c)” kwotę 296 143,00 zł zwiększyć o 46 604,00 zł do kwoty 342 747,00 zł.

 

§ 2

 

Tabela ze zmianami stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone przez Prezesa Zarządu PFRON na dany rok dla powiatu.

            W związku z panującą w Polsce epidemią Covid-19, zagrożeniem zdrowia i życia osób niepełnosprawnych, a także zamknięciem ośrodków rehabilitacyjnych część osób zrezygnowała z zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pn. „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)”. Środki finansowe na w/w zadanie proponuje się zmniejszyć o kwotę 42 284,00 zł i przesunąć na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c)”.

            W związku z rezygnacją 3 organizacji pozarządowych z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej pn. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b.)” proponuje się zmniejszyć środki finansowe o kwotę 4 320,00 zł i przesunąć na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej pn. „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c)”.

            Powyższa uchwała uzyskała pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

           

        Załącznik Nr 1

                                                                                                      do uchwały Nr XXI/141/2020

                                                                                                      Rady Powiatu Kwidzyńskiego

                                                                                                      z dnia 7 grudnia  2020 r.

 

 

Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020, przeznaczonych na poszczególne zadania

 

 

I. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – 200 000,00 zł

 

1.Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

200 000,00 zł

2.Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

0,00 zł

  1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – 2 517 287,00 zł

 

1.Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)

1 851 144,00 zł

2.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

157 716,00 zł

3.Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b.)

45 680,00 zł

4.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c)

342 747,00 zł

5.Likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7 lit. d)

120 000,00 zł

  1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem

2 717 287,00 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 09-12-2020 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 11-12-2020 08:42