Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 247/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn.

Uchwała nr 247/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 lutego 2021 r.

 

w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się nauczyciela Pana Wiesława Kitę ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn, z dniem 27 sierpnia 2021 r. 

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zarząd powiatu wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.). W myśl art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce: odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W ocenie Zarządu Powiatu rezygnacja z funkcji dyrektora szkoły może mieć charakter natychmiastowy bądź odroczony do momentu wskazanego w rezygnacji. Wobec tego oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły powinno być interpretowane zgodnie z wolą osoby składającej to oświadczenie, zwłaszcza, że ustawowy okres określony w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a nie został skrócony.

Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie powierzone zostało Panu Wiesławowi Kicie do dnia 31 sierpnia 2022 r. uchwałą nr 271/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. W dniu 23 lutego 2021 r. Pan Wiesław Kita złożył pismo z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z dniem 27 sierpnia 2021 r. na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę oraz rezygnację z tym samym dniem ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.

W świetle powyższego Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ma obowiązek odwołać nauczyciela Pana Wiesława Kitę ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn, z dniem 27 sierpnia 2021 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 26-02-2021 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 26-02-2021 12:00