Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 316/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005r.

Uchwała  Nr 316/05

 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

 

w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2005r.

 

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala co następuje: 

§  1 

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami  w wysokości 800.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w następujących działach: 

1. w dz. 600 Transport i łączność w wysokości 170.600,00 zł,

2. w dz. 750 Administracja publiczna w wysokości 41.977,00 zł,

3. w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w wysokości 11.072,00 zł,

4. w dz. 801 Oświata i wychowanie w wysokości 10.139,00 zł,

5. w dz. 852 Pomoc społeczna w wysokości 6.754,00 zł,

6. w dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w wysokości 15.483,00 zł,

7. w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 544.910,00 zł. 

§  2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Uzasadnienie

 

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym wydatków, polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i paragrafami na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, w następujących działach: 

600 Transport i łączność 

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 170.600 zł, zmniejszając środki zaplanowane na remonty dróg w wysokości 130.000 zł oraz zimowe utrzymanie dróg w wysokości 40.600 zł, zwiększając plan wydatków inwestycyjnych  o kwotę 170.600 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn.:

a) "Budowa - małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna – budowa odcinka nowej drogi oraz przebudowa drogi powiatowej w granicach administracyjnych Gminy Kwidzyn (etap I)?  w wysokości 101.000 zł,

b) "Budowa -małej" obwodnicy dla miasta Kwidzyna – przebudowa drogi powiatowej w obrębie miasta Kwidzyna, przebudowa obiektu mostowego, włączenie do drogi krajowej 55 wraz z odcinkiem tej drogi  (etap II)? w wysokości 39.600 zł,

c) "Modernizacja dróg powiatowych przebiegających przez tereny leśne" w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi Rakowiec – Kołodzieje na odcinku Morawy – Gilwa.

 

Dział 750 Administracja publiczna 

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, dokonano przeniesienia środków do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 35.940 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania  Starostwa.   

W rozdziale 75019 Rady powiatów, w związku z wyjazdem radnego powiatu do Brukseli w miesiącu kwietniu 2005r.,dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 300 zł. 

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, dokonano przeniesienia środków z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie w wysokości 35.940 zł oraz przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 3.949 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Starostwa.   

W rozdziale 75045 Komisje poborowe, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 1.788 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia dla potrzeb poboru.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 11.072 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. 

 

dział 801 oświata i wychowanie 

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, na  wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji (...), dokonano przeniesienia środków z rozdziału 80195 Pozostała działalność w wysokości 900 zł, z przeznaczeniem na zakup karnetów do kina na III Przegląd Kina Europejskiego dla wyróżniających się uczniów, w tym dla:

- ZSO Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 500 zł,

-  ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 400 zł.

 

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, na wniosek:

1) Dyrektora Wydziału Edukacji (...), dokonano przeniesienia środków z rozdziału 80195 Pozostała działalność w wysokości 1.100 zł, z przeznaczeniem na zakup karnetów do kina na III Przegląd Kina Europejskiego dla wyróżniających się uczniów, w tym dla:

- ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 225 zł,

- ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 275 zł,

- ZSP Nr 3 w Kwidzynie w wysokości 225 zł,

- ZSP Nr 4 w Kwidzynie w wysokości 225 zł,

- ZSP w Prabutach w wysokości 150.

2) Dyrektorów szkół, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 5.800 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania jednostki, w tym :

- w ZSP Nr 3 w Kwidzynie w wysokości 2.800 zł,

- w ZSP w Prabutach w wysokości 3.000 zł.   

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji (...), dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 2.339 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługę druku ankiety dla maturzystów i gimnazjalistów oraz informatora dla gimnazjalistów. Ponadto dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.000 zł, do rozdziału:

- 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 900 zł,

- 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 1.100 zł.

z przeznaczeniem na zakup karnetów do kina na III Przegląd Kina Europejskiego dla wyróżniających się uczniów.

 

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna  

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na wniosek Dyrektora DPS w Ryjewie, dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 4.033 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, na wniosek Kierownika PCPR w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 2.721 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki.

 

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, na wniosek Kierownika PUP w Kwidzynie dokonano przeniesienia środków między paragrafami w wysokości 15.483 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki .

 

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, dokonano podziału środków w wysokości 544.910 zł,  zaplanowanych na realizację projektu pn.: ?Równy start, równe szanse – stypendia dla uczniów?, w tym dla:

 

a) ZSO Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 57.629 zł, w tym finansowane:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 39.216 zł,

- z krajowych środków publicznych w wysokości 18.413 zł.

 

b) ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 46.796 zł, w tym finansowane:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 31.844 zł,

- z krajowych środków publicznych w wysokości 14.952 zł.

 

c) ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości  103.012 zł, w tym finansowane:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 70.100 zł,

- z krajowych środków publicznych w wysokości 32.912 zł.

 

d) ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 116.605 zł, w tym finansowane:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 79.349 zł,

- z krajowych środków publicznych w wysokości 37.256  zł.

 

e) ZSP Nr 3 w Kwidzynie w wysokości 103.260 zł, w tym finansowane:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 70.268 zł,

- z krajowych środków publicznych w wysokości 32.992 zł.

 

f) ZSP Nr 4 w Kwidzynie w wysokości 49.240 zł, w tym finansowane:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 33.508 zł,

- z krajowych środków publicznych w wysokości 15.732 zł.

 

g) ZSP w Prabutach w wysokości 55.958 zł, w tym finansowane:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 38.079 zł,

- z krajowych środków publicznych w wysokości 17.879 zł.

 

h) Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w wysokości 12.410 zł, w tym finansowane:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 8.447 zł,

- z krajowych środków publicznych w wysokości 3.963 zł.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 11-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 20-04-2009 11:42