Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 313/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 kwietnia 2005r.w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

Uchwała nr 313 / 05
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

 w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia,  wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII /206/ 2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005"

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w "Rocznym programie współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII /206/ 2004 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005", szczegółowy rodzaj zlecanego zadania publicznego przewidzianego do zlecenia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz wysokość środków na poszczególne zadania:

1)      Edukacja ekologiczna na terenach wiejskich w tym uprawa wierzby energetycznej – do 10.000 zł;

§ 2.

1.     Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2.     Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 21-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 20-04-2009 11:39