Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 312/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.

Uchwała nr  312 /05 
Zarządu Powiatu  Kwidzyńskiego 
z dnia 7 kwietnia 2005 r.

 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego.

 

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z późn.zm) i § 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz.U.z 2003r. nr 84, poz. 779)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

 § 1.

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego powierza Pani Beacie Szynkiewicz funkcję doradcy metodycznego języka polskiego na okres od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2008 r.

 

§ 2.

Przedmiotem powierzenia zadań Pani Beacie Szynkiewicz są zadania w zakresie  doradztwa metodycznego, a  w  szczególności:

1)      wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

        a)  planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno- 

             wychowawczego,

        b) doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych,

        c)  rozwijaniu umiejętności metodycznych,

        d)  podejmowaniu działań innowacyjnych.

2)   przygotowanie dla klas drugich narzędzi diagnozujących do przeprowadzenia

      próbnego egzaminu maturalnego,

3)   analiza i wnioski z wyników egzaminu maturalnego,

4)      przygotowywanie kadr do wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,

5)      prowadzenie we współpracy ze szkołami wyższymi  kursów kwalifikacyjnych, o których  mowa w przepisach szczególnych,

6)      opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi i wychowawczymi,

7)      organizowanie doradztwa metodycznego oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę,

8)      tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami oraz organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami,

9)      organizowanie konferencji, warsztatów edukacyjnych, współpraca z innymi ośrodkami, zespołami,

10)  wdrażanie nowych programów, monitorowanie ich realizacji, wspieranie twórczych nauczycieli.

 

 

§ 3.

Pani Beata Szynkiewicz zatrudniona w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Kwidzynie  za pełnienie funkcji doradcy metodycznego będzie otrzymywała wynagrodzenie
w ramach dodatku funkcyjnego.

 

§ 4.

            Do zasad wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy Uchwały nr XXXI / 231 / 2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia  regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński.

 

 

§ 5.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia  2005 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 11-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 20-04-2009 11:39