Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 322/05 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 maja 2005r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 290/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2004R.) (TRACI MOC UCHWAŁA NR 294/04 ZARZADU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2004R.)

Uchwała Nr 322/05

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 11 maja 2005 r.

 

w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków.

Na podstawie  art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 6 ust. 5 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2004/2005 i § 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 oraz  nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do programu stypendialnego oraz przyjęcia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2004/2005 oraz studentów w roku akademickim 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków  Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w związku z uchwałą Nr 278a/2004 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektów "Równy start, równe szanse – stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse – stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa oraz uchwałą nr 298/2005 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektów "Równy start, równe szanse – stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse – stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - ?Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne?, finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa 

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:  

§ 1. 

1. Określa się ostateczne progi dochodowe na osobę i odpowiadające im wysokości stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2004/2005:

 

Lp.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium

 

1.

0, 00 zł do 300,00 zł

200,00 zł

2.

powyżej 300,00 zł do 503,03 zł

135,00 zł

 

 § 2.

 1. Określa się ostateczne progi dochodowe na osobę i odpowiadające im wysokości stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005:

 

Lp.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium

 

1.

0,00 zł do 216,59 zł

300,00 zł

2.

powyżej 216,59 zł do 303,55 zł

200,00 zł

 

2. Z uwagi na ograniczone środki postanawia się o nieprzyznaniu stypendium osobom przekraczającym kwotę 303,55 zł dochodu na osobę w rodzinie.  

§ 3. 

1. Zatwierdza się ustaloną przez Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie liczbę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego w roku szkolnym 2004/2005 oraz wielkość potrzebnych środków finansowych dla poszczególnych szkół na realizację projektu stypendialnego "Równy start, równe szanse – stypendia dla uczniów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa: 

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba stypendiów
dla uczniów
w 2004 r.

 

 

Liczba stypendiów
dla uczniów
w 2005 r.

 

 

Wysokość środków finansowych

w 2004 r.

Wysokość środków finansowych

w 2005 r.

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie

 

50

50

17 723,43 zł

57 629,00 zł

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie

 

36

39

13 765,78 zł

46 796,00 zł

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie

 

76

83

25 761,85 zł

103 012,00 zł

4.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie

 

92

95

37 503,25 zł

116 605,00 zł

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kwidzynie

 

 

83

88

32 271,75 zł

103 260,00 zł

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie

 

41

43

16 974,48 zł

49 240,00

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Prabutach

 

48

48

19 649,48 zł

55 958,00 zł

 

RAZEM

 

426

446

163 650,02 zł

532 500,00 zł

 2. Zatwierdza się ustaloną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wysokość potrzebnych środków finansowych na realizację programu stypendialnego "Równy start, równe szanse – stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanego ze środków  Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa: 

Lp.

Nazwa jednostki

Wysokość środków finansowych

w 2004 r.

Wysokość środków finansowych

w 2005 r.

 

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

 

29 000,00 zł

87 850,00 zł

 § 4. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu według kompetencji. 

§ 5. 

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do stypendiów na rok szkolny/akademicki 2004/2005. 

§ 6. 

Uchyla się uchwałę nr 290/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków oraz uchwałę nr 294/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2004 r.  w sprawie określenia ostatecznych progów dochodowych na osobę i odpowiadających im wysokości stypendiów oraz przyznanych na ten cel środków. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 17-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 20-04-2009 11:53