herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przeyarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-11-08 10:49 W toku
Przetarg nieograniczony pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ? STAROSTWA POWIATOWEGO W KWIDZYNIE I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2018-10-25 12:42 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020,2020/2021 2018-10-23 12:32 Zakończone
Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz wybranych jednostek Powiatu Kwidzyńskiego. 2018-10-16 14:36 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020,2020/2021 2018-10-10 11:23 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020,2020/2021 2018-09-26 14:07 Zakończone
Przetarg nieograniczony na na dostawę wyposażenia pracowni wytworów papierniczych i pracowni przetwórstwa papierniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 5, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem? ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2018-07-24 13:42 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3228G Wandowo- Nowa Wioska 2018-07-24 11:32 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Odwodnienie dróg powiatowych poprzez odtworzenie rowów przydrożnych i ścięcie poboczy. 2018-06-26 14:43 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-05-17 13:22 Zakończone
Przetag nieograniczony pn. Świadczenie usługi Lokalnej opieki pedagogiczno-metodycznej w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-05-17 12:49 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Cyfryzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.1:659 2018-05-10 10:36 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa pomieszczeń Internatu ZSP nr 2 wraz z dobudową dźwigu platformowego (windy) w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8 w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i termomodernizacja obiektu przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie 2018-03-22 13:34 Zakończone
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego 2018-03-22 10:26 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn.Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-03-16 12:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas udziału w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-03-16 11:30 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn.Przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-03-16 10:38 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2018-03-08 13:54 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów, szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych, kursów, szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wsparcie przewidziane dla uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego w związku z realizacją projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? większa zatrudnialność uczniów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020. 2018-03-01 14:21 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29 b. 2018-02-20 12:48 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów, szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych, kursów,szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wsparcie przewidziane dla uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego w związku z realizacją projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? większa zatrudnialność uczniów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020. 2018-02-09 14:14 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2018-02-08 11:14 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na kanale Palemona w ciągu drogi powiatowej nr 3236G w miejscowości Bronisławowo. 2018-01-05 11:15 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów/szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych, kursów/szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wsparcie przewidziane dla uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego w związku z realizacją projektu ?Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? większa zatrudnialność uczniów? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020. 2017-12-19 12:18 Zakończone
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie przy w ramach zadania ?Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie ZSP nr 1 ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-12-18 14:11 Zakończone
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie komputerowe ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-12-18 10:41 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie pracowni elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-12-15 12:37 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 2017-11-07 13:04 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi Lokalnej opieki pedagogiczno-metodycznej w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-11-02 13:06 Zakończone
Ptzrtarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-10-26 14:09 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 2017-10-25 09:33 Zakończone
Przetetarg nieograniczony pn. Ściecie poboczy w pasie dróg powiatowych 2017-10-19 11:29 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszrze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 2017-10-12 09:07 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa Materiałów Promocyjnych z oznakowaniem Powiatu Kwidzyńskiego 2017-10-10 12:41 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 2017-10-03 09:09 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 2017-09-14 14:38 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 2017-09-01 13:16 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-09-01 10:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Odwodnienie dróg powiatowych poprzez odtworzenie rowów przydrożnych. 2017-08-31 13:27 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Rozbudowa obiektu przy ul. Malborskiej 18a w Kwidzynie na potrzeby opieki paliatywnej. 2017-08-11 14:41 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania Rozbudowa obiektu przy ul. Malborskiej 18a w Kwidzynie na potrzeby opieki paliatywnej. 2017-08-09 14:08 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2017-06-29 11:08 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Urządzenie terenów zielonych przy ZSP w Prabutach 2017-06-27 13:30 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Urządzenie terenów zielonych przy ZSP w Prabutach 2017-06-08 12:22 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją przez Powiat Kwidzyński Starostwo Powiatowe w Kwidzynie projektu pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem? projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2017-05-18 14:11 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) 2017-04-24 10:26 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Katedralnej 5 w Kwidzynie. 2017-04-21 11:54 Zakończone
Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-13 15:04 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych nr 3202G i 3210G wraz z mechaniczną ścinką poboczy. 2017-04-13 13:43 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) 2017-04-13 13:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Pielegnacja zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego 2017-04-07 11:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-03-30 14:53 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa materiałów dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29 b, w związku z realizacją przez Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie projektu pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-03-30 13:27 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja ZSO nr 1 w Kwidzynie- roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) 2017-03-29 15:34 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Katedralnej 5 w Kwidzynie 2017-03-24 13:28 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Słowiańskiej 17 w Kwidzynie 2017-03-24 11:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 209.000 Euro na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego 2017-03-16 14:44 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2017-03-02 13:32 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem pełnienie funkcji Inwestora zastępczego- inżyniera kontraktu 2017-02-17 12:29 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego 2017-02-09 13:32 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2016-12-12 14:19 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2016/2017 2016-11-15 14:20 Zakończone
Przetrag nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowegoe w Kwidzynie 2016-11-10 10:31 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2016-11-08 14:47 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2016/2017. 2016-10-26 15:09 Zakończone
Przetarg niograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potzreby Powiatu Kwidzyńskiego - Starostw Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych 2016-10-20 14:09 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu raportów obrazujących dane ewidencyjne; rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków oraz kartotekę lokali dla wybranych obrębów gminy Gardeja, gminy Kwidzyn, gminy Prabuty i gminy Sadlinek ( łącznie 36 obrębów) oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników modernizacji do bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.0. 2016-10-13 12:53 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2016/2017. 2016-10-03 14:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Urządzenie terenów zielonych przy ZSP w Prabutach 2016-10-03 13:38 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja internatu ZSP nr 2 przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie- modernizacja układu przygotowania c.w.u. 2016-07-21 12:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Powiatu Kwidzyńskiego 2016-06-30 11:33 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja internatu ZSP nr 2 przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie 2016-06-21 14:43 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn.Powierzchniowe utrwalenie odcinków nawierzchni w ciągu dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2016-05-13 13:25 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie założenia bazy danych obiektów topograficznych ( BDOT 500) oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla wybranych obiektów powiatu kwidzyńskiego. 2016-04-15 13:17 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Pielęgnacja zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego 2016-03-24 11:41 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie cyklu badań profilaktycznych w zakresie nowotworów szyjki macicy w ramach realizacji projektu pn: Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 2016-02-25 13:37 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżących remontów cząstkwoych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego 2016-02-04 12:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2015-11-12 12:48 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa materiałów promocyjnych z oznakowaniem powiatu kwidzyńskiego. 2015-10-29 13:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2015/2016 2015-10-27 12:43 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2015/2016 2015-10-13 10:41 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2015/2016 2015-08-27 13:12 Zakończone
Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę polegającą na organizacji, realizacji, obsłudze i promocji Pikniku Zdrowotnego na rzecz projektu pn. Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 2015-07-09 13:48 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Termomodrnizacja obiektu ZSO nr 2 przy ul. Slonecznej 2- wymianan okien- docieplenie ścian szczytowych budynku 2015-07-09 13:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę ulotek, plakatów, bilbordów z montażem, broszur informacyjnych, informatorów oraz formularzy zgłoszeniowych dla odbiorców projektu pn. Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 2015-06-26 13:43 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Powierzchniowe utrwalenie odcinków nawierzchni oraz ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2015-06-25 14:40 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie cyklicznych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów szyjki macicy w ramach realizacji projektu pn: Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 2015-06-24 12:48 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie cyklicznych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów szyjki macicy w ramach realizacji projektu pn: Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 2015-06-03 15:08 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja obiektu ZSO nr 2 przy ul. Słonecznej 2- wymiana okien. 2015-06-03 13:19 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie założenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla wybranych obiektów powiatu kwidzyńskiego oraz implementacja do bazy systemu EWID2007 mapy glebowo-rolniczej terenu całego powiatu kwidzyńskiego. 2015-06-02 14:16 Zakończone
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu kwidzyńskiego w roku 2015 do wysokości 1 500 000, 00 PLN. 2015-05-29 09:50 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie cyklicznych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów szyjki macicy w ramach realizacji projektu pn: Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 2015-05-22 11:08 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Termomodernizacja stropodachu w obiekcie CKZiU przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. 2015-04-23 13:18 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie cyklicznych badań profilaktycznych w tym: badania profilaktyczne w zakresie nowotworów płuca i oskrzela oraz nowotworów szyjki macicy w ramach realizacji projektu pn: Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim. 2015-04-21 11:07 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3231G Bądki- Krzykosy - Wandowo- Jaromierz 2015-04-02 12:29 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Pielęgnacja zieleni przydrożnej wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2015-03-19 13:20 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę rollbanerów oraz zestawów promocyjnych dla uczestników konferencji, warsztatów, pikników, spotkań, szkoleń i prelekcji w ramach realizacji projektu pn: Równi w zdrowiu- profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim 2015-03-17 14:52 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Scalenie gruntów w miejscowości Barcice gm. Ryjewo w zakresie prac poscaleniowych. 2015-02-19 14:12 Zakończone
przetarg nieograniczony na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszrze powiatu kwidzyńskiego 2015-01-29 12:06 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2014-12-04 14:11 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych 2014-10-16 12:38 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Ogrodzenie, utwardzenie palcu i chodników przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie przy ul. Staszica 25 2014-09-23 10:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Naprawa przepustów w drogach powiatowych 2014-09-04 11:43 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Powierzchniowe utrwalenie odcinków nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2014-08-04 16:35 Zakończone
przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2014/2015 2014-07-30 12:32 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Naprawa przepustów w drogach powiatowych 2014-07-22 14:23 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Powierzchniowe utrwalenie odcinków nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego 2014-07-17 12:33 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi wewnetrznej w Centrum Kształcenia Praktycznego ( CKZiU) przy ul. Ogrodowej 6 w Kwidzynie 2014-07-17 11:30 Zakończone
Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Powiatu Kwidzyńskiego. 2014-07-17 11:09 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Naprawa przepustów w drogach powiatowych 2014-05-29 09:27 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Droga powiatowa Kwidzyn-Trzciano- Straszewo- ETAP I- poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację ciągów pieszych i nawierzchni.. 2014-05-07 08:46 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Droga powiatowa Kwidzyn-Trzciano- Straszewo- ETAP I- poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację ciągów pieszych i nawierzchni. 2014-04-03 12:21 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Naprawa przepustów w drogach powiatowych 2014-03-28 09:00 Zakończone
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 2014-03-20 14:23 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżacych remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2014-03-04 12:19 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżacych remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2014-02-13 13:26 Zakończone
przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2013/2014- zadanie uzupełniające 2014-02-06 12:14 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie ? zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno ? wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego 2014-01-17 14:21 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego- Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 2014-01-17 14:15 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego- Termomodernizacja budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie (były Zespół Szkół Technicznych) 2014-01-17 13:55 Zakończone
Przetag nieograniczony pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego- Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie przy ul. Słowiańskiej 17 2014-01-17 13:50 Zakończone
Przetarg nieograniczony na dostawe tablic rejestracyjnych 2013-12-05 11:59 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2013-11-15 10:44 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę bieżącego utrzymania w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2013-11-14 12:30 Zakończone
Przetarg nieograniczony na sługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego 2013-11-08 14:21 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja przepustów pod drogami powiatowymi. 2013-10-03 13:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę transportu uczestników projektu Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego. 2013-09-27 14:59 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2013/2014. 2013-08-23 08:26 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2013/2014 2013-07-18 11:39 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie ? zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno ? wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego. 2013-07-12 10:40 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Scalenie gruntów w miejscowości Rudniki, gmina Ryjewo- roboty poscaleniowe. 2013-06-28 14:38 Zakończone
Przetarg nieograniczony na modernizację przepustów pod drogami powiatowymi 2013-06-27 14:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony na na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na utworzeniu raportów obrazujących dane ewidencyjne; rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków oraz kartotekę lokali dla wybranych obrębów gminy Gardeja, gminy Kwidzyn, gminy Prabuty i gminy Sadlinki ( łącznie 17 obrębów) oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników modernizacji do bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.7.9. 2013-06-13 16:02 Zakończone
przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu ?Początki Najważniejsze?- dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych w Systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie Nierówności w Stopniu Upowszechnienia Edukacji Przedszkolnej. 2013-06-06 12:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę transportu uczestników i uczestniczek na warsztaty organizowane w ramach projektu pn. Niemiecko- Polskie warsztaty sztuki Ifland. 2013-05-29 11:01 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu Początki Najważniejsze- dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych w Systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie Nierówności w Stopniu Upowszechnienia Edukacji Przedszkolnej. 2013-05-16 16:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz usługi dostepu do sieci internetowej 2013-05-09 14:21 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę transportu uczestników i uczestniczek projektu ?Początki Najważniejsze?- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Zapewnienie Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych Świadczonych w Systemie Oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie Nierówności w Stopniu Upowszechnienia Edukacji Przedszkolnej. 2013-04-12 16:23 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę transportu kombatantów z terenu powiatu kwidzyńskiego uczestniczących w obchodach świąt państwowych. 2013-04-11 15:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Usługa transportu uczestników i uczestniczek na warsztaty organizowane w ramach projektu p.n. Niemiecko Polska wystawa fotograficzna. Poza światem ?. Warsztaty dofinansowane w ramach Polsko ? Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 2013-03-14 14:15 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej. 2013-01-18 11:03 Zakończone
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI EDUKACYJNE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: ?UWIERZ W SIEBIE ? ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE DLA UCZNIÓW SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO ? WYCHOWAWCZYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO? 2013-01-17 14:57 Zakończone
przetarg nieograniczony na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2013-01-11 09:15 Zakończone
przetarg nieograniczony na pn. Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie ? zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno ? wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego. 2012-12-17 13:30 Zakończone
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych. 2012-11-23 10:18 Zakończone
przetarg nieograniczony pn. Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie ? zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno ? wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego. 2012-11-15 13:52 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługę bieżącego utrzymania czystości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2012-10-26 12:29 Zakończone
przetarg nieograniczony pn. Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: ?Uwierz w siebie ? zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno ? wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego 2012-10-05 21:46 Zakończone
przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2012/2013. 2012-10-05 10:54 Zakończone
przetarg nieograniczony pn. Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie ? zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno ? wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego. 2012-09-06 14:03 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2012/2013. 2012-08-31 11:45 Zakończone
przetarg nieograniczony pn. Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: ?Uwierz w siebie ? zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno ? wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego?. 2012-08-14 13:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Scalenie gruntów w miejscowości Jarzębina, gmina Ryjewo- roboty poscaleniowe. 2012-07-12 15:07 Zakończone
przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2012/2013. 2012-07-12 11:39 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja przepustów pod drogami powiatowymi przeprowadzających wody melioracyjne. 2012-07-05 14:40 Zakończone
przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu bazy ewidencji budynków i lokali dla wybranych obrębów gminy Gardeja, gminy Kwidzyn, gminy Prabuty, gminy Ryjewo i gminy Sadlinki ( łącznie 14 obrębów) oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników modernizacji do bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.7.9. 2012-06-05 12:00 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn." Modernizacja obiektów ZSP nr 4 - utwardzenia nawierzchni placu, dojscia i dojazdu do budynku"" 2012-06-01 10:26 Zakończone
przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2012-04-24 14:47 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektów ZSP nr 1- instalacja centralnego ogrzewania. 2012-04-20 12:08 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn." Modernizacja obiektów ZSP nr 4 w Kwidzynie" 2012-04-20 10:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja obiektów ZSP nr 2- renowacja pałacu Regencji. 2012-04-16 14:05 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja przepustów pod drogami powiatowymi przeprowadzających wody melioracyjne. 2012-03-30 15:04 Zakończone
Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zamawiajacego. 2012-03-30 11:38 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Transport uczestników i uczestniczek podczas wycieczek organizowanych w ramach projektu: Uwierz w siebie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego. 2012-03-01 14:40 Zakończone
przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego 2012-01-27 13:04 Zakończone
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2011-12-22 12:53 Zakończone
Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia hali sportowej w ramach zadania Sala sportowa przy ZSP nr 2 w Kwidzynie. 2011-12-15 12:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b. 2011-12-13 15:00 Zakończone
Przetarg nieograniczony na wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2011-12-12 14:26 Zakończone
przetarg nieograniczony na usługę transportu uczestników projektu: Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego 2011-12-09 16:58 Zakończone
przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego 2011-12-09 16:49 Zakończone
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych. 2011-11-29 14:34 Zakończone
Przetarg nieograniczony na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. 2011-11-24 13:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Usługa transportu uczestników projektu "Uwierz w siebie" zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiat Kwidzyńskiego". 2011-11-16 14:31 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. "Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: "Uwierz w siebie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego". 2011-11-03 14:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. "Droga powiatowa Kwidzyn- Trzciano- Straszewo- ETAP I- poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację ciągów pieszych i nawierzchni jezdnych". 2011-11-03 13:01 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2011/2012. 2011-10-27 14:23 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego 2011-10-20 14:25 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn : Usługa transportu uczestników projektu "Uwierz w siebie" zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiat Kwidzyńskiego. 2011-10-14 11:27 Zakończone
Przetarg nieograniczony pn."Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym: 2011/2012." 2011-10-06 13:46 Zakończone
Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: "Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego". 2011-09-23 13:08 Zakończone